Fördelen med Uppköparna är att vår målsättning är att återanvända så mycket som möjligt i de hem vi köper, vilket är till gagn för miljön och våra kunder.

Våra kostnader är jämförbara med flyttfirma eller avfallsföretag men med vår värderings-expertis så blir det efter avdrag för säljbara föremål mycket mer förmånligt.

2 man med lastbil kostar ca 850kr/timme enligt branschen och Uppköparna tar ingen framkörningsavgift som brukligt. På de tjänster som är berättigade skattereduktion informerar vi om detta. Våra värderingar är kostnadsfria!