Vi har ofta tid att komma på en värdering om inte samma dag så inom ett par dagar beroende på ärendets prioritet eller plats. Innerstaden går oftast samma dag.