Uppköparna har över 20 års erfarenhet av samarbete med
gode män/förvaltare, advokatbyråer, begravningsbyråer samt fastighetsmäklare.

Du kan alltid ringa oss på 0707-528245 eller maila oss här.

GOD MAN

Vi hjälper edra huvudmän vid ändring av boende.

GOD MAN

LÄS MER

JURISTFIRMA

Korrekt hantering av er klients egendom.

JURISTFIRMA

LÄS MER

FASTIGHETSMÄKLARE

Flexibla lösningar för snabba smidiga försäljningar.

FASTIGHETSMÄKLARE

LÄS MER

AUKTIONSHUS

Vår långa erfarenhet skapar trygghet för era kunder. 

AUKTIONSHUS

LÄS MER

God man

Uppköparna har 20 års erfarenhet av samarbete med godemän/förvaltare. Vi hjälper era huvudmän vid ändring av boende.

Uppköparna har en stor kunskapsbank efter de behov som ofta uppkommer. Vi ordnar stort som smått t ex snabb transport av enstaka tillhörigheter till serviceboende till helhetslösningar med uppköp vid t ex försäljning av hus. Vi har under flera år levererat till de flesta serviceboenden i Stockholm och har därför stor kännedom om önskemål från dessa boenden för att er huvudman ska trivas bra. Vår noggrannhet är mycket uppskattad då personalen kan fokusera på den boende istället för på dennes tillhörigheter. Vi skräddarsyr lösningar efter beställarens behov. Vid önskemål kan vi tömma dessa serviceboenden med kort varsel. Vid behov kan vi avveckla bostäder i flera steg, vid tex försäljning har vi möjlighet vi magasinera personliga tillhörigheter och bortforsla överblivet. Städning inför visning är en vanlig tjänst vi utför. Vi har även möjlighet och kunskap att värdera och köpa upp hela hem, enstaka föremål samt överblivet bohag. Pålitlig personal hanterar alltid huvudmannens bohag varsamt.

advokat-uppkoparna

Juristfirma

Korrekt hantering av klients egendom och kompletta lösningar..

Vår kunskap och långa erfarenhet gör att vi har resurserna att fokusera på klienters behov vid avveckling av dödsbon eller hela hem. Nöjda kunder är vårt mål vid varje uppdrag. Samma fokus på små som stora uppdrag. Vi åtar oss även konkursbon. Vi upprättar förteckningar över innehåll baserade på lång erfarenhet av värdering och kännedom om marknaden.

Kvalité på värdering och hantering hålls genom att fortlöpande uppdatera företaget efter marknaden samt områden såsom hållbar miljö och regelverk kring hanteringen. Snabb och personlig kontakt där vi uppdaterar uppdragsgivare fortlöpande. Prestationsinriktad och trevlig personal som levererar tjänster med kunnande och kvalitet.

Fastighetsmäklare

Flexibla lösningar för snabba smidiga försäljningar..

Uppköparna är efter många års erfarenhet specialister på förberedelse inför mäklarvisning. Snabba tömningar vid överlåtelser utför vi till full belåtenhet för både säljare och köpare. Kostnadsfritt skräddarsyr vi kundanpassade uppdrag där vi kan både kan erbjuda tömning av bohag i flera steg, städning inför visning samt flyttstädning inför överlåtelse.

Genom samarbeten kan bohag magasineras inför tex arvskiften. Vi har även möjlghet och kunskap att värdera och köpa upp överblivet bohag. Inget uppdrag är för litet eller för stort, vi har tömt allt från enkla förråd till villor på 700 kvm.

Auktionshus

Kompletterar auktionshus. Lång erfarenhet av värdering.

Uppköparna hjälper gärna kunder att vända sig till auktionshus vid frågor kring försäljning av särskilt värdefullt arvegods. Vårt mål är inte att konkurrera med auktionshusen utan komplettera dessa vid avveckling av hela hem.

Vissa dyra objekt säljs enligt erfarenhet bäst på auktion men väldigt mycket annat går av praktiska och ekonomiska skäl ej att sälja där. Uppköparna ska vara bästa valet för dessa kunder som vill komma vidare med sina försäljningar och tryggt kunna tömma bostäder.