Skattereduktion enligt RUT gäller ej vid städ och flytt av dödsbo. Undantag finns om dödsbodelägare bor på samma adress.

Vid flytt till annat boende kan RUT avdrag göras för flyttstädning och på vissa delar av flyttkostnaden.

Länk till Skatteverket:

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/villkorforattfarutavdrag.4.3810a01c150939e893f2b9d.html

Uppköparna ombesörjer ansökan om skattereduktion hos Skatteverket.