Då vi köper bohag betalar vi kontant eller via konto. Swish kan förekomma vid mindre överföringar. I offerten skrivs betalningsöverenskommelsen.